• Cacao sai gon | ca cao nguyen chat | May che bien ca cao
  • saigoncacao@gmail.com
  • 037 286 6210 - Mrs.Phượng
Máy nghiền bột khô ca cao 50kg/h

Máy nghiền bột khô ca cao 50kg/h

Dùng để dánh tơi bột ca cao sau khi tách bơ

Sản phẩm khác

Máy Ủ nhiệt ca cao

Máy Ép bơ Ca cao (10 - 25 kg/h)

Máy rang hạt ca cao (10 - 50 kg/mẻ)

Máy đập vỡ hạt Ca cao

Máy làm sạch nhân hạt ca cao 30 Kg/h

Máy làm sạch nhân hạt ca cao 50 Kg/h

Máy làm sạch nhân hạt ca cao 100 Kg/h

Máy đập vỡ hạt và thổi vỏ 12 kg/h

Máy nghiền Ca cao, Sô cô la 5 kg/mẻ)
Copyright2015© cacaosaigon. All Rights Reserved. Designed by HGN